Prova vår demokurs gratis!

  1. Gå till vår hemsida: www.online.utbildningscenter.nu
  2. Användarnamn är:  demo
  3. Lösenord är:  demo


En kort demofilm (2 min)

YouTube video

 

En lång demofilm (15 min)

YouTube video