Prova vår demokurs gratis!

  1. Gå till vår hemsida: www.online.utbildningscenter.nu
  2. Användarnamn är:  demo
  3. Lösenord är:  demo

Om du vill använda en Ipad eller mobiltelefon måste du ha följande webbläsare:
www.puffinbrowser.com

En kort demofilm (2 min)

En lång demofilm (15 min)